top of page

Styresammensetning 2023 - 2024:

Bibbi Børresen (styreleder *SIRIUS)

Arne Revheim (Holmen Fellesverksted)

Anja Bjørshol (Nova Hutha)

Laila Kongevold (Prosjektrom Helium)

Stian Borgen (styremedlem *SIRIUS)

 

Vara *SIRIUS:

Kristin Romberg - web

Hege Liseth - støtte i regnskap

 

Revisorer *SIRIUS:

Tulle Ruth

Gerd Wevling Matre

 

Valgkomité *SIRIUS:

Jens Stegger Ledaal

Lina Meseke

IMG_4182-1.jpg

Historien om Sirius Kunstnerunion

HOLMEN FELLESVERKSTED med fokus på grafikk

NOVA HUTHA VISNINGSROM, FREDRIKSTADS NYE KUNSTARENA

 

I mange år har vi jobbet for å bedre og utvikle atelier- og arbeidsmulighetene for kunstnere i Fredrikstad.

I januar 2016 stiftet vi interesseorganisasjonen SIRIUS* Fredrikstad Kunstnerunion, for alle som var samlokalisert hos ØIP, nå FRIP (Fredrikstad Industri Park ), først og fremst for å forsvare daværende atelier-situasjon som vi hadde jobbet fram gjennom Hydrogenfabrikken-prosjektet, men også å jobbe for flere felles tiltak og muligheter.

Etter hvert dannet det seg en ny klynge leietakere hos Norsk Teknisk Porselen (NTP), en gruppe Kunsthåndverkere.

Slik ble samlokaliseringen av visuelle kunstnere, den største i Viken.

 

Vi samarbeidet tett med kommunen og ga stadig innspill om kunstnernes behov og betydning for byen. 

Etter hvert ble klare målsetninger og høye ambisjoner nedfelt i langtidsplanen for kultur, vedtatt av kommunestyret 2019, med langsiktig målsetning om et sentralt bygg med subsidierte atelierer til kunstnere, fellesverksteder, arbeidsstipend og økt attraksjonskraft i forhold til unge kunstnere i etableringsfasen.

Vi var på flere visninger i mulige bygg og hadde møter med eiendomsforvaltere og kulturetaten i kommunen om utviklingsmuligheter og driftsalternativer. Gjennom seminarene «Stjernesmell» I og II, ble diskusjonen holdt varm ikke bare her i byen, men i Østfold og Viken også. Prosjektrom Helium sto bak disse viktige seminarene og brakte inn erfaringer fra Norge og Norden.

 

Så slo pandemien til og mer enn noensinne ble det tydelig, hvor sårbar kunstneres arbeidsforhold og visningsmuligheter er i en krisesituasjon. Til tross for gallerier som stengte over natt, prosjekter som ble avlyst eller utsatt på ubestemt tid, klarte vi i løpet av begge pandemi-årene å arrangere spennende prosjekter, workshops og

fellesutstillinger og vise liv og røre i byens kunstnermiljø. Først og fremst viste vi at vi med noe støtte fra det offentlige, var i stand til å holde et høyt, solidarisk og jevnt aktivitetsnivå med kvalitet og vi kunne opprette et solidaritetsfond for våre medlemmer som slet med atelier-leien.

Da ble vi for alvor sett og hørt av byens politikere og kulturetaten, og nettopp fordi vi viste at vi tok et felles ansvar

for miljøet i byen, har kommunen vist oss tillit og gitt oss økonomiske muskler for at vi i fellesskap kan forbedre arbeidssituasjonen med tilbud til samtlige profesjonelle kunstnere innen visuell kunst i Fredrikstad.

 

Resultatet er at vi nå med drifts-støtte fra Fredrikstad kommune, kunne åpne dørene til et grafisk fellesverksted på Holmen/Trosvik med et eget visningsrom for kunst. Lokalene, det tidligere verkstedet til Glassmester Olsen, ligger i det gamle håndverks-området på Holmen, med gangavstand til både gratis by-ferge og bussterminalen. Med disse lokalene på plass, fikk vi betydelig prosjekt-støtte fra Viken, både til en mentorordning for verksmester og assistent og til kurs/workshops og oppussing og tilrettelegging av lokalene. Fredrikstad kommune ved kulturetaten støtter dessuten gjennom ordningen Ungt miljø, utviklingen av et tilbud til unge under utdanning, som snuser på et kunstnerisk yrkesvalg. Gjennom prosjektet Rekrutt har vi derfor kunnet inngå et samarbeid med Glemmen VGS,

linjen KDA (kunst, dans, arkitektur).

Innkjøp av utstyr for bl.a. å etablere et godt utstyrt silketrykks-verksted og oppgradering av lokalene, ble støttet både av Norsk Kulturråd gjennom ARENA-tilskudd og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Gjennom Norske Kunsthåndverkere har vi mottatt midler for å utvikle visningsrommet.

Alle disse offentlige støtteordningene har gjort det mulig at vi nå for alvor kan ønske kunstnere og publikum

velkommen inn!

Den offisielle åpningen av Holmen Fellesverksted og Nova Hutha visningsrom skjedde 19. august 2022 med en medlemsutstilling og 125 gjester. Stedet har trinnløs tilgang med et innendørs skråplan ned i det tidligere butikklokalet på ca 100 m2. Vi har åpnet opp inn til verkstedet, slik at hele grunnflaten på 257m2 henger sammen i ett lokale, men i verksteds-delen er det dobbel takhøyde slik at vi på hver side av lokalet har en mezzanin i 2. etg. med glassvegger, på tilsaman ca 35 m2 der vi har møterom, arbeidsbenker (for klasser) og spiserom med kjøkken. Fra den ene mezzaninen er det adkomst til 102 m2 over butikklokalet som vi i tillegg har fått leie rimelig til atelierer tilknyttet mentorordningen. På nyåret 2022 gikk vi i gang med oppussing, innredning, bygging av utstillings-vegger og flytting av masse tungt felles grafikk-utstyr som hadde vært plassert i Prosjektrom Helium ved Hydrogenfabrikken (FRIP). Prosjektrom Helium er et 120 m2 prosjektrom som driftes av 4 av våre medlemmer (med Tor-Magnus Lundeby i spissen) og som leies ut til kunstnere og kurs/ workshops til selvkost på ukesbasis. Ved flytting av grafikkutstyret frigjorde vi tid og plass for kunstneres prosjektarbeid, noe som i seg selv er en viktig forbedring av mulighetene for samtlige kunstnere.

I visningsrommet er det 4 store vinduer mot gateplan og vi bygger nå ut dype vindusnisjer som egner seg godt i utstillingssammenheng. Innrednings-elementene holdes i en enkel, røff stil der benker og bord er mobile og diverse utstillings-elementer er bygget tilpasset bruk, blant annet gjennom en Enzo Mari - workshop ledet av  Arne Revheim.

Tilskudd gjennom ARENA-ordningen fra Kulturrådet gjør at vi i løpet av vinter og vår kan forbedre og oppgradere lokalene, nå når vi er gjennom første året og vet hva som er svakheter og forbedringspotensial. Blant annet har vi fått støtte til å bygge et syrebehandlingsrom med utsug. Da vil verkstedet kunne tilby utstyr for mange forskjellige teknikker, både dyptrykk og høytrykk, serigrafi og silketrykk, samt mulighet for etsninger mm.

Nova Hutha-gruppen, under ledelse av Anja Bjørshol, har lagt opp til et spennende årshjul med visninger/tverrfaglige kunstprosjekter/kunstnersamataler/performance og utstillinger i 2023. I 9 av årets måneder satser vi på et tverrfaglig arrangement en fast helg i måneden, der vi åpner torsdag/fredag og avslutter søndag.

I oppstartsåret har vi i tillegg til et workshopsprogram arrangert HOLMENNOWAR! Kunstnernes Ukraina-aksjon til støtte for Norsk Flyktninghjelps arbeid i Ukraina. I tre uker i mars jobbet en stor gruppe av byens kunstnere i verkstedet, enkeltvis og i samarbeid, gjorde seg kjent med masse nytt utstyr og nye teknikker. 1. og 2. april arrangerte vi utstilling inspirert av Gras-gruppen på 60-tallet, med direktesalg fra veggen, samt at flere kunstnere donerte flott kunst til et lotteri. Hele aksjonen innbrakte 60 000,- til NRC.

 

I anledning den offisielle åpningen 19. august stilte 22 medlemmer ut i de nyinnredete lokalene, grafikk, maleri, kunsthåndverk (porselen, metallvev, tekstil, lydkunst og tre/lærarbeider) og skulpturer. Utstillingen sto til over Kulturnatten i midten av september.

 

Vi gjennomførte en pilot i november for å prøve ut ideen om intense, konsentrerte prosjekter over en langhelg ved å lansere geolog og billedkunstner Henrik Svensens siste bok kombinert med hans første separatutstilling, kunstnersamtale med billedkunstner Laila Kongevold og foredrag om Østfolds bergarter. 70 interesserte kom til åpning og kunstnersamtale fredag, mens 50 nye kom til foredraget søndag. Dessuten godt besøk hele helgen og positive tilbakemeldinger. Nova Hutha visningsrom kan ikke og skal ikke være et tradisjonelt galleri/visningssted og muligheten for å kombinere verkstedsaktiviteter med publikums-rettede arrangementer i visningsrommet, åpner nettopp for å presentere spennende, sjangeroverskridende prosjekter som kanskje kan åpne for nye publikumsgrupper og flere brukere av stedet.

Bibbi Børresen, Desember 2022

bottom of page