top of page

Holmen Fellesverksted

Dette er stedet for deg som vil arbeide med grafikk. Vi har stor plass, flere typer presser til både høytrykk, dyptrykk og silketrykk.

Holmen Fellesverksted ligger i Huths gate 5

på Holmen i Fredrikstad.

Arne Revheim er verksmester.

Priser og annen info finner du her.

Gå inn på vårt bildegalleri og se hele historien og alt som har skjedd så langt i Huths gate 5.

Det er her det skjer!

IMG_20220304_132111.jpg

Arne Revheim.

Verksmester på Holmen Fellesverksted

Fredrikstad siste tilskudd på kulturfronten     

av Bibbi Børresen

SIRIUS* Fredrikstad kunstnerunion har nå åpnet Fredrikstads siste tilskudd på kulturfronten:

HOLMEN FELLESVERKSTED og NOVA HUTHA VISNINGSROM for visuell kunst i Fredrikstad.

Sted: Huths gate 5 på Holmen

 

Bakgrunn:

Kunstnere i Fredrikstad har i mange år, jobbet for å utvikle og forbedre ateliersituasjonen for å bygge et større, mangfoldig og kompetent kunstnermiljø. Vi var i ledelsen for å utvikle Hydrogenfabrikken med kunsthall og atelierer/verksteder og vi har jevnlig reist diskusjonen om ateliersituasjonen og kunstneres arbeidsforhold. Jfr. Stjernesmell I og II. Et seminarer arrangert av Prosjektrom Helium i samarbeid med Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune.

Pandemien som slo til 12. mars 2020, viste tydeligere enn noensinne, hvor utsatt kunstnernes arbeidsplasser er og hvor sårbar kunstnerøkonomien er. Situasjonen ble så alvorlig at vi måtte ta grep selv og klarte med støtte både fra Kulturrådet, Fredrikstad kommune og Viken, å arrangere både vindus-utstillinger, workshops for faglig fordypning og et allsidig formidlingsprogram (både digitalt og i utstillingslokalet) i løpet av begge sommerhalvårene under pandemien. Gjennom dette arbeidet opparbeidet vi et sikringsfond for å bevare ateliersituasjonen og hindre at særlig unge kunstnere måtte gi opp verksteder og atelier.

Dette ble lagt merke til av politikerne og med hjemmel i Fredrikstad kommunes ambisiøse målsetninger for visuell kunst, vedtatt i kulturplanen 2019, vedtok de å starte arbeidet med å subsidiere våre atelierfellesskap.

Sitat fra vedtak i Kultur-og miljøutvalget – 15.des. 2020:

*  Det avsettes 200 000 kroner som en tilskuddsordning for atelierfellesskap. Midlene dekkes over budsjettposten for kulturbasert næring. Kommunedirektøren bes vurdere en økning av denne avsetningen i budsjettprosessen for 2022, med mål om en fast tilskuddsordning.

* Kommunedirektøren finner det (derfor) naturlig at en slik ordning forvaltes av Sirius, og at det tar et ansvar ut over sine medlemmer og bidrar til det beste for hele bransjen.

 

Etter at vi mottok bevilgning på 200 000,- for å skape aktiviteter og tilbud for hele det profesjonelle miljøet innen visuell kunst i Fredrikstad, med intensjon om fast årlig tilskuddsordning, utviklet vi en prioriteringsplan for anvendelse av midlene. Vi diskuterte målsetningene underveis med kulturadministrasjonen, samt utviklet retningslinjer for ordningen i fellesskap. I tillegg til å sørge for økte produksjonsmuligheter for kunstnere i Fredrikstad, har vi en klar målsetning om å gi unge kunstnere drahjelp i en etableringsfase og øke Fredrikstads omdømme som kulturby.

Hva slags prosjekter vil tjene hele bransjen av profesjonelle kunstnere innen visuell kunst i byen? Fra atelierarbeidet (Stjernesmell – seminarene) og undersøkelsene av arbeidsvilkår, økonomi og behov hos våre kunstnere (utover Fredrikstads grenser), satt vi med ganske konkret, fersk kunnskap om behovene. For å kunne dekke mer enn bare behov for enkelt-verksteder eller økonomisk støtte, grep vi fatt i felles behov og utarbeidet følgende prioriteringsliste, inkludert målsetninger for ny-etablererverksteder:

 

  • Fellesverksted grafikk (flere teknikker, kompetansesenter med klassesett etc) og evt. mulig grov-verksted for rammesnekring tilknyttet.

  • Undersøke muligheten for et fellesverksted for keramikk på NTP i et område avdøde daglig leder, Bjørn Hansen, allerede hadde pekt ut som en mulighet.

  • Visningsrom der publikum vet de kan henvende seg for å se ferske arbeider

  • Opprette etablererverksted for nyutdannet kunsthåndverker i tilknytning til andre på NTP

  • Opprette etablererverksted for nyutdannet billedkunstner i tilknytning til andre grafikere/billedkunstnere i samlokalisering eller fellesverksted.

 

Fra februar til oktober 2021 var vi på en rekke befaringer i diverse næringslokaler, fra kommunale eiendommer (Lislebyveien 10) til KRIHOs nedlagte produksjonslokaler, Jotne Eiendom med flere aktuelle bygg, Velferdshuset FRIP Øraveien 6, Forsvarsbygg Gamlebyen og butikklokale Bjørnengården som aktuelle. I begynnelsen av oktober dukket muligheten i det gamle verksteds- og butikklokalet til OLSEN GLASS på Holmen opp. Kombinasjonen verksted og butikk på gateplan med store vinduer mot gata, gjorde det spesielt godt egnet, dessuten var det innenfor våre økonomiske rammer. 

Nærheten til sentrum med gangavstand til Torvbyen/bussterminal og til fergeleier og beliggenhet i et område som kommunen vil oppgradere, er et stort pluss. I disse lokalene har vi muligheten til å oppfylle flere av ønskene på prioriteringslisten.

Vi har nå en langsiktig kontrakt på leie av 257 m2 i 10 år med rett til forlengelse i minimum 10 år og med utviklingsmuligheter arealmessig både i 1. og 2. etg og i et stort loftsrom. 

Blant annet ønsker vi å kunne utvide verkstedsdelen i 1. etg. med ca 100 m2 som ligger vegg i vegg.

Fra Viken har vi i oppstartsfasen fått støtte til en mentorordning for verksmester og lærling, dvs. nyutdannet kunstner i etableringsfasen.

bottom of page