top of page

Vedtekter for SIRIUS* / Fredrikstad Kunstnerunion

Sirius*/ Fredrikstad kunstnerunion er en forening som representerer fagorganiserte kunstnere og kunsthåndverkere

som er samlokalisert i atelier- eller verkstedsfellesskap i Fredrikstad. 

 

§1 Foreningens overordnede formål.

Arbeide for å utvikle og trygge kunstneres felles arbeidslokaler sentralt i Fredrikstad.

Sirius* tilrettelegger for aktiviteter som styrker det faglige og sosiale miljøet for byens kunstnere.

Hovedvekten ligger i kunstproduksjon. Foreningen arbeider for rekruttering ved å invitere kunstnere

til byen både på kort og lang sikt. Publikumsrettede aktiviteter skal styrke kunstfeltets synlighet, skape inntjeningsmuligheter for kunstnere og virke utviklende for nye talenter. Sirius* er en naturlig samarbeidspartner

og kunstfaglig ressurs for Fredrikstad kommune og andre samfunnsaktører i byen.

 

§2 Medlemmer.

Leietakere i lokalene til Fredrikstad innovasjonspark (FRIP) og Norsk Teknisk Porselen (NTP) som kvalifiserer

til medlemskap i fagforeningene Norske billedkunstnere (NBK) og Norske kunsthåndverkere (NK) kan bli medlem. Medlemskap i NK/NBK gir automatisk opptak ved innmelding. Øvrige visuelle kunstnere kan søke og vil bli vurdert på grunnlag av arbeider, CV, motivasjon og begrunnelse for tilhørighet i foreningen. 

Sirius kan oppta flere profesjonelle atelierfelleskap om det skulle bli aktuelt. Medlemmer som grovt motarbeider

foreningen og medlemmenes felles interesser kan ekskluderes og utelukkes fra foreningen for kortere eller lengre tid.

 

§3 Juridisk person.

Foreningen er selveiende.

 

§4 Årsmøte.

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet består av foreningens medlemmer og vedtar evt.

endringer i foreningens vedtekter. Innkalling en gang i året med 2 ukers varsel.

 

Valg: 4 medlemmer velges til styret.

          2 varamedlemmer

          2 revisorer

          2 til valgkomité 

 

§5 Styret.

Styret er foreningens styrende organ og velges på årsmøtet. 

Styret består av 4 medlemmer pluss vara.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

§ 6 Oppløsning av foreningen.

Ved eventuell oppløsing av foreningen Sirius* /Fredrikstad kunstnerunion, kalles det inn til ekstraordinært

årsmøte hvor medlemmene stemmer over et forslag fra styret. Eiendeler og eventuelt overskudd tilfaller

da medlemsorganisasjonene ØBK (Østfold Bildende Kunstnere) og NK Viken.

 

 

 

Sist revidert av årsmøtet 11. fapril 2022

bottom of page