top of page

Vedtekter for SIRIUS* / Fredrikstad Kunstnerunion

Sirius*/ Fredrikstad kunstnerunion er en forening som representerer fagorganiserte kunstnere og kunsthåndverkere som er samlokalisert i atelier- eller verkstedsfellesskap i Fredrikstad.

 

§1 Foreningens overordnede formål.

Arbeide for å utvikle og trygge kunstneres felles arbeidslokaler sentralt i Fredrikstad.

Sirius* tilrettelegger for aktiviteter som styrker det faglige og sosiale miljøet for byens kunstnere.

Hovedvekten ligger i kunstproduksjon. Foreningen arbeider for rekruttering ved å invitere kunstnere

til byen både på kort og lang sikt. Publikumsrettede aktiviteter skal styrke kunstfeltets synlighet,

skape inntjeningsmuligheter for kunstnere og virke utviklende for nye talenter. Sirius* er en naturlig

samarbeidspartner og kunstfaglig ressurs for Fredrikstad kommune og andre samfunnsaktører i byen.

 

§2 Medlemmer.

Leietakere i lokalene til Fredrikstad innovasjonspark (FRIP) og Norsk Teknisk Porselen (NTP) som

kvalifiserer til medlemskap i fagforeningene Norske billedkunstnere (NBK) og Norske kunsthåndverkere

(NK) kan bli medlem. Medlemskap i NK/NBK gir automatisk opptak ved innmelding. Øvrige visuelle

kunstnere kan søke og vil bli vurdert på grunnlag av arbeider, CV, motivasjon og begrunnelse for

tilhørighet i foreningen.Sirius kan oppta flere profesjonelle atelierfelleskap om det skulle bli aktuelt.

Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser kan ekskluderes

og utelukkes fra foreningen for kortere eller lengre tid.

 

§3 Juridisk person.

Foreningen er selveiende.

 

§4 Årsmøte.

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet består av foreningens medlemmer og

vedtar evt. endringer i foreningens vedtekter. Innkalling en gang i året med 2 ukers varsel.

Valg: 6 medlemmer velges til styret.

2 varamedlemmer til styret 2 revisorer

2 til valgkomité

 

§5 Styret.

Styret er foreningens styrende organ og velges på årsmøtet. Styret består av 6 medlemmer pluss vara.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

§ 6 Oppløsning av foreningen.

Ved eventuell oppløsing av foreningen Sirius* /Fredrikstad kunstnerunion, kalles det inn til

ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene stemmer over et forslag fra styret.

Eiendeler og eventuelt overskudd tilfaller da medlemsorganisasjonene ØBK (Østfold Bildende Kunstnere) og NK Viken.

 

 

Sist revidert av årsmøtet april 2023 Sign. Bibbi Børresen april 2023

bottom of page