top of page

Kunstnerne i Fredrikstad har fått nytt fellesverksted!

  SIRIUS* har startet eget visningsrom på Holmen

Noen fakta om organisasjonen:

SIRIUS* medlemmer (36 stk) er nå samlokaliserte hos de to store utleierne i byen, FRIP og NTP.

Gjennom organisasjonsutviklingen som følge av at vi nå har eget fellesverksted og visningsrom, blir det neste å utvide organisasjonsstrukturen til å omfatte alle profesjonelle innen visuell kunst i Fredrikstad, slik kommunens intensjon har vært: å skape tilbud og økte produksjonsmuligheter for «hele bransjen». Mange av byens kunstnere har deltatt i dugnader og aktiviteter rundt utviklingen av Holmen og har allerede et eierforhold til stedet.

 

Holmen Fellesverksted og Nova Hutha visningsrom driftes av SIRIUS*.  Styret består av:

Bibbi Børresen (keramiker, NTP) leder

Arne Revheim (billedkunstner) Verksteds-mester Holmen Fellesverksted

Jens Stegger Ledaal (billedkunstner, billedhogger, NTP/eget verksted) styremedlem

Elisabeth Thorsen (kunsthåndverker, FRIP) Hylla ved Hydrogenfabrikken

Stian Borgen (billedkunstner, FRIP) Vara

Kristin Romberg (billedkunstner, FRIP) Vara med ansvar for web-sideutvikling

 

Prosjektrom Helium lokalisert i et verksted ved siden av Hydrogenfabrikken, er på 200 m2, ble opprettet av en gruppe på 4 av våre medlemmer før SIRIUS* ble startet, som et tiltak for å skaffe større rom for prosjektarbeid til kunstnere som i perioder trenger større plass enn egne atelierer og kurs- og workshoplokale. Det dekket også behovet for å plassere diverse grafisk utstyr vi hadde anskaffet. Prosjektrommet driftes av et eget styre, men SIRIUS* fungerer som økonomisk backup ved å sikre økonomien gjennom vårt solidaritetsfond. Slik kan fondet være en sikkerhet for at leieprisen for kunstnere kan holdes nede. De siste to årenes Helium AIR har dessuten vært et samarbeid mellom Helium og SIRIUS*.

bottom of page