top of page
Tulle Ruth .jpeg

Jeg er skulptør i bredeste betydning og forsøker i arbeidene mine å involverer en rekke elementer; det offentlige, det stedsspesifikt, være mobil og reiser rundt, ser på økologi og bærekraft og ser på det store globale rom ut ifra der jeg står. Performative innslag og iscenesettelser med et drys av humor er ofte en del av utstillingene mine. Siden 2013 har jeg drevet Drive In for Lydkunst, som i 10 året 2023 har blitt til UrbanSoundArt. Lyd og kommunikasjon er et tilbakevendende tema for meg og i prosjekt «SPOR» undersøkes reinens «knitring» og blir et bilde på, noe vi ikke vet og derfor kan lure på og prate om: alle som ønsker kan bli med.

Tulle Ruth bor og arbeider i Fredrikstad og har utdanning fra Sverige, Norge, Canada og Danmark.

 

Sail In of Sound Art. Foto Laila Kongevold 2023.jpg

Sail In of Sound Art, Glomma, Gamle Fredrikstad

 Foto Laila Kongevold

PlatformBUNKER København 2022.jpg

platformBUNKER, KBH, DK

bottom of page