top of page
Milla.jpg

Camilla Wexels Riser

LINKS: 

https://www.camillawexelsriser.no/

CAMILLA WEXELS RISER er billedkunstner og arbeider med omfattende stedsspesifikke installasjoner, tegning og maleri. Som freelance scenograf arbeider hun med dans og teater. CWR arbeider prosessorientert og stedssensitivt innenfor både scenekunst og billedkunstfeltet og hennes fokus og utgangspunkt er alltid materialet. Materialene CWR benytter har avgjørende innvirkning og betydning for hvordan vi opplever verkene rent sensorisk. Det taktile, sanselige og den symbolske betydningen av materialet er utslagsgivende for alle valg hun tar, materialiteten former prosjektene på en slik måte at alle valg og ideer blir katalysatorer for prosjektet på en organisk måte. Bruk av materialitet fungerer dramaturgisk, det danner mening og tydeliggjør innhold.

CWR Material Fetish overview 2019 BKH stip.jpg

CWR Material Fetish overview 2019 

IMG_0958.jpeg

New Horizon,assemblage, 2020

Tittel 

bottom of page