top of page
Ingrid Berge_sv_h.jpg

Ingrid Aarvik Berge

INSTAGRAM: Ingridaarvikberge

Ingrid Aarvik Berge (f.1987) er interessert i vår forbindelse og slektskap til naturen. Å drifte et eget småbruk gir Berge kunnskap og interesse om økologi, biologisk mangfold, håndverk og tradisjoner. Tekstilarbeidene utføres i intarsia, gjort med ullstoff som hun farger og syr sammen for hånd. Fargene og materialets kvaliteter brukes til å undersøke hva slags rom som kan oppstå– som en lysning eller en passasje inn i rom. I prosessen bruker hun maleri som verktøy for observasjon og kontemplering i naturen, hvor maleriet og det tekstile informerer hverandre i en dynamisk og konstant dialog.

 

Berge har en mastergrad i Medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøyskolen i Oslo, har blant annet stilt ut på Årsutstillingen, Østlandsutstillingen, KB Contemporary, BIEN Internasjonale Tekstilbiennale i Slovenia og Hovedøya Kunstsal. Hun har gjort flere offentlige utsmykninger og er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Berge skal ha separatutstilling på Østfold Kunstsenter høsten 2024.

(portrettfoto: Magne Ove Varsi) 

NårSvaleneFlyrLavt_IngridAarvikBerge.jpg

Tittel: Når svalene flyr lavt

Døgnfluedans_Ingrid Aarvik Berge.jpg

Tittel: Døgnfluedans

bottom of page