top of page
LINASirius Portrettbilde.jpg

Lina Meseke

LINKS: 

linameseke.no

Jeg lager skulpturer og installasjoner i keramikk og bruker leiren meditativt gjennom å modellere mange lignende former der hendene vet hva som skal gjøres. I den repetitive øvelsen får tanken fritt spillerom og jeg noterer og lager skisser underveis. Prosessen er intuitiv og omfatter bearbeidelser og formidling av hverdagslige tanker, følelser, minner og inntrykk. Jeg tar utgangspunkt i et grunnleggende formspråk, men er åpen for hva som skjer under modelleringen. Det foregår et samarbeid mellom tanke, følelse, materiale og teknikk som lar den grunnleggende idéen utvikles til et ferdig arbeid.

Det er en langsom prosess der jeg underveis blir mer kjent med betydelsen av og meningen med det aktuelle verket.

 

 

Lina Meseke er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen 1997-2000 og 2003-2005 og ved Konstskolan Kuben i Ørebro, Sverige. Hun har verksted i Hylla atelierfelleskap i Fredrikstad.

Hun har deltatt på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling og blitt innkjøpt av Fredrikstad kommune. Tre ganger har hun mottatt Statens kunstnerstipend, Diversestipend.

Alle foto Mats Linder

Out of the gravel Sirius_edited.jpg

Out of the gravel. Svart steingods.

Sirius Regresjon.jpg

Regresjon. Porselen, snorer, hylleknekter og stoff. 

bottom of page